Kdo jsme ?

Jsme novým dodavatelem elektrické energie, který vyrostl z prostředí tendrů a aukcí. Proto máme ambici Vám nabídnout nejnižší ceny a nejlepší smluvní podmínky na trhu.

Tím největším podnětem pro založení vlastního dodavatele energií byla iniciativa našich klientů, kterým jsme ušetřili nemalé prostředky, s čím byli spokojeni, ale přesto pak nakonec u vítězného dodavatele naráželi na neochotu, nepochopení, sankcionování, či návrat k vyšším cenám v nejkratší možné době. Cítili se tak podvedeni a my taktéž. To nás dovedlo k myšlence založit si vlastního dodavatele a dělat službu podle nejlepšího vědomí a svědomí.