OZNÁMENÍ KLIENTŮM

OZNÁMENÍ KLIENTŮM

V Praze, dne 21.12.2022

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám, že naše společnost Energy For Future, a.s., sídlem Václavské nám. 841/3, 110 00 Praha 1, IČO: 049 279 74, pozbyla dne 21. 12. 2022 možnost dodávat elektřinu a plyn svým zákazníkům, tedy i vám, neboť není schopna pro tyto komodity zajistit plnění finančních podmínek zúčtování odchylek.

Společnost OTE, a.s. (státní operátor trhu s plynem a elektřinou) bude na základě této skutečnosti postupovat podle § 12a a násl. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, postupem podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, resp. postupem podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů, tj. oznámí příslušným dodavatelům poslední instance registrační čísla vašich odběrných míst a ti vám následně zajistí dodávky elektřiny nebo plynu po zákonem stanovenou dobu nebo do chvíle, kdy uzavřete smlouvu s námi doporučeným dodavatelem.

Aby se vás tato situace co nejméně dotkla, zajistili jsme ve spolupráci s našimi externími obchodníky, kteří o Vás pečují, alternativu téměř totožného produktu u dodavatele, který má předpoklady tuto turbulentní dobu zdravě přečkat. V nejbližších hodinách a dnech tak budete našimi externími obchodníky kontaktováni, abyste eliminovali případné ztráty a pobyli u dodavatele poslední instance co nejkratší dobu.

Za Energy For Future, a.s bychom rádi uvedli, že je nám velmi líto, že jsme se na základě řetězce příčin mimo naši kontrolu dostali do situace, kdy naše finanční prostředky byly postupně vyčerpány.  

  • Na začátku roku náš klíčový dodavatel energií ukončil dodávky, což znamenalo první velký zásah do našich rezerv. 
  • Následně se v létě ceny komodit dostaly na historické maximum v souvislosti s válkou na Ukrajině, a přesto se nám podařilo kmenu našich klientů dodávky zajistit. 
  • Poté, co stát zastropoval ceny pro zákazníky a my dodavatelé stále musíme nakupovat za ceny tržní, a současně není jasné, jakým způsobem a kdy budou vypláceny kompenzace, jsme se dostali do situace, kdy nejsme schopni dodávky nadále zajistit. Další udržování tohoto stavu by jen více ohrozilo všechny zúčastněné.  

Dodatečný kapitál se nám bohužel i přes intenzivní jednání s investory zajistit nepodařilo, stejně jako se nám nepodařilo zajistit převzetí kmene. 

V případě konkrétních dotazů prosím kontaktujte svého obchodníka.

Mgr. Roman Stieger, předseda správní rady